Leadership

7 tipov na riadenie zmien

Nie je to ten najsilnejší, kto prežije, ani ten najinteligentnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť.

Toto tvrdenie Charlesa Darwina dnes platí oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Tempo zmien nebolo nikdy také vysoké ako v súčasnosti. 

Zmeny sa dejú vo všetkých oblastiach nášho života. Keď sa nám narodí dieťa, zmeníme zamestnanie, dostaneme novú pracovnú úlohu, chceme upraviť spôsob stravovania, začať športovať, atď.  Nemusíme ani dlho premýšľať a zistíme, že pre realizáciu zmeny je podstatná motivácia. Čím viac sami seba presvedčíme, že niečo chceme, že po niečom túžime, tým ľahšie dokážeme prekonať prekážky, aby sme dosiahli náš cieľ. Podstatou motivácie je odhodlanie a viera. Tie nám pomôžu vybudovať si nové návyky. 

Vo firemnej praxi je to však o niečo zložitejšie. Okrem odhodlania a viery generálneho riaditeľa a zopár členov manažmentu treba presvedčiť aj ostatných zamestnancov.  V konečnom dôsledku totiž úspech závisí práve od nich. Ako zvládnuť neustále sa zvyšujúce požiadavky na zmeny? Ako čeliť prirodzenému odporu ľudí k zmenám? Kedy budú zamestnanci ochotní zmeny realizovať? 

Odpoveď nie je jednoduchá a univerzálny návod neexistuje. Pre každého manažéra je však užitočné uvedomiť si zopár súvislostí.

Na zvýšenie úspešnosti pri riadení zmien uvádzame 7 odporúčaní:

  1. Identifikujte, v akých fázach zmeny sa ľudia nachádzajú.

  2. Ujasnite si nielen „čo“ ale aj „prečo“, aby ste vybudovali odhodlanie.

  3. Buďte vzorom pre ostatných a ukážte pozitívny postoj k zmene.

  4. Plánujte a riaďte zmenu ako projekt.

  5. Buďte ľuďom k dispozícii.

  6. Zdôrazňujte zodpovednosť každého zamestnanca.

  7. Podporujte vzdelávanie a rozvoj v súvislosti s plánovanou zmenou. 

Ak chcete získať praktické skúsenosti a inšpiráciu na riadenie zmien v organizácii, zúčastnite sa nášho otvoreného rozvojového programu Riadenie zmeny v organizácii v termíne 13.-14.3.2018. Prihlásiť sa môžete tu.

Tešíme sa na vás.

Juraj Líška

Riaditeľ konzultačnej divízie