Leadership

Employer Branding

Employer Branding ako základ dlhodobého úspechu

Pokiaľ vám záleží na mene spoločnosti, jej vnímaní zákazníkmi, zamestnancami, verejnosťou, tak téma budovania značky zamestnávateľa, je pre vás správna. V súčasnosti je „Employer Branding“ veľmi aktuálny, a to bol aj jeden z dôvodov, prečo som sa zúčastnil skvelej konferencie, organizovanej združením HRcomm v Demänovskej doline, ktorá sa niesla v duchu tejto témy.

Rád by som sa s vami v tomto článku podelil o témy a idey, ktoré ma zaujali na spomínanej konferencii. Myšlienky som zhrnul do piatich na seba nadväzujúcich krokoch, ktoré sú prínosom pre budovanie značky zamestnávateľa a boli prínosné aj pre mňa.

  1. Employer Branding je business process

Budovanie pútavej a atraktívnej značky je dnes pre mnohé firmy dôležitou časťou firemnej stratégie a imidžu firmy. Tento prístup je odrazom súčasného trendu vo firmách a odzrkadľuje situáciu na pracovnom trhu. Dopyt po kvalifikovaných a talentovaných pracovníkoch je veľmi veľký a manažéri spoločností si uvedomujú, že základ ich úspechu stojí na ľuďoch, ktorí sú srdcom každej firmy. Pochopili, že bez cieleného dlhodobého budovania značky zamestnávateľa je náročné udržať súčasných a osloviť nových pracovníkov.

V zmysle tohto prístupu sa posúva Empoyer Branding do priorít a stratégií firiem. Riadi sa ako proces, podporujúci rozvoj podnikania, mení firemné kultúry, spôsob vedenia a riadenia organizácií. Employer Branding v zásade vytvára vzťah medzi súčasnými a budúcimi zamestnancami a firmou.

  1. Employee Value Proposition

Viete prečo by mali potenciálni zamestnanci pracovať práve vo vašej spoločnosti? Podľa čoho sa rozhodujú? Tajomstvo tkvie v jedinečnej hodnote, ktorú ako firma viete ponúknuť záujemcom na trhu a to je to, čo ich priláka pracovať pre vás. Schopnosť organizácií osloviť nových zamestnancov je podporovaná a cielene ovplyvňovaná práve správnou definíciou tejto hodnoty. Základom je to, ako potenciálni alebo súčasní zamestnanci vnímajú vašu firmu, či jej dôverujú, čo ovplyvňuje ich spokojnosť, čo je podstatou ich lojality.

Odpovede na tieto otázky viete získať na základe jednoduchého prieskumu spokojnosti vo vašej organizácii, ktorý postavíte na otvorených otázkach. V prípade prieskumu spokojnosti zamestnancov, vám výstup prinesie spätnú väzbu o tom, čo vaši pracovníci vnímajú pozitívne alebo čo by chceli zmeniť, ako sa stotožňujú s hodnotami vašej firmy a pod. Ak porovnáte výsledky prieskumu so stratégiou spoločnosti, prinesie vám to základ pre definíciu jedinečnej hodnoty vašej firmy pre zamestnancov.

  1. Integrita firmy

Ďalším dôležitým prvkom úspechu v rámci budovania značky je zosúladiť vaše záväzky voči zamestnancom s ich očakávaniami. Ak viete, akú má hodnotu vaša firma pre zamestnancov, a zároveň ju chcete komunikovať aj von na trh, tým novým, dajte si záležať na tom, aby to, čo sľubujete a prezentujete vychádzalo z reálneho podkladu. Výsledkom firemnej integrity je dôveryhodnosť a rast atraktivity zamestnávateľa. Inak povedané, sľubovať niečo, čo nemáme je krátkozraké a prinesie viac škody než úžitku.

  1. Lojalita zamestnancov

Ak dosiahnete stav, kedy ľudia pochopia, že jedinečná hodnota, ktorú vaša firma ponúka je rovnaká pre existujúcich ako aj pre nových zamestnancov, vytvoríte prostredie, podporujúce ich vernosť a oddanosť voči vašej firme. Lojálni zamestnanci sú základom dlhodobej prosperity vašej spoločnosti. Dlhodobá práca pre jednu spoločnosť prináša neustály rast kvality pracovného výkonu. Zároveň zvyšuje lojalitu zákazníkov, zvyšuje výnosy a znižuje náklady. Jednoducho lojálni zamestnanci žijú viac pre vašu víziu. Samozrejme za predpokladu, že pre firemnú kultúru je bežné neustále zlepšovanie a vzdelávanie.

  1. Vzdelávanie a rozvoj

Jedným z významných motivačných faktorov pre zamestnancov je poskytnúť im možnosť osobného rastu a rozvoja. Pre ľudí, ktorí vidia a poznajú zmysel svojej práce je hnacím motorom ich ďalšia možnosť napredovania a sebarealizácie. Možnosť získavať nové poznatky a zručnosti pre nich znamená zaoberať sa pozitívnymi stimulmi, ktoré im dodávajú energiu. Firmám to prináša inovácie, nové pohľady a nápady, ktoré výrazne prispievajú k jej napredovaniu. Ponuka rozvoja a neustáleho vzdelávania sa je jedným zo základných pilierov vytvárania jedinečnej hodnoty pre zamestnanca.

Na záver ešte jedna myšlienka. Employer Branding je v súčasnosti horúcou témou. Firmy rastú, prichádzajú k nám noví investori, hľadajúci kvalifikovanú pracovnú silu. Bez správneho pochopenia a začlenenia Employer Brandingu do stratégie spoločnosti, bude čím ďalej náročnejšie obstáť v prostredí, kde rozhoduje rýchlosť a kvalita.

V prípade, že vás táto téma zaujala, radi sa s vami stretneme a poradíme vám.

Martin Chinoracký

Riaditeľ spoločnosti