Leadership

Konkurencia vs. zdravie firmy

Ako posúdiť konkurencieschopnosť a zdravie firmy

A prečo to vôbec posudzovať? Žijeme v spoločnosti, ktorá sa mení, vyvíja a napreduje intenzívnejšie, ako sme boli zvyknutí. Či už je to vývoj nových technológií, zmena správania sa ľudí, zmena ich myslenia a postojov alebo sťahovanie sa do prosperujúcich krajín. Konkurencieschopnosť znamená mať schopnosti presadiť sa v tomto prostredí a mať vplyv na jeho vývoj a smerovanie. Ale ako sa k tomu vieme dostať?

Manažéri vo firmách hľadajú cesty, vytvárajú stratégie, vedú k nim svojich ľudí. Ale to, čo je pre nás všetkých najdôležitejšie je zmysel toho, prečo to robíme a naša viera v to, čo robíme. Často je naším zmyslom či cieľom dosiahnuť plánovaný zisk, zabezpečiť jeho pravidelný rast alebo mať významný podiel na trhu. Toto je to, čo naozaj chceme? Zamyslime sa. Ak niekto v histórii niečo zmenil, urobil to pre niečo viac ako sú peniaze. Jeho hnacím motorom nebola sláva a úspech, ale viera, že to, čo robí má zmysel a že dokáže niečo zmeniť, zanechať stopu, ktorú budú ľudia nasledovať. A to je to, čo je pre nás v Libelliuse veľmi dôležité. Môžeme sa odlišovať od konkurencie produktami, ich kvalitou a praktickým využitím, čo je pre nás samozrejmosťou. Ale čo je pre nás najdôležitejšie?

My veríme, že našou prácou a prístupom dostaneme manažment na vyššiu úroveň a tým zlepšíme život okolo nás. Jednoducho povedané, hlavný zmysel našej práce, v tom najpríjemnejšom význame je pomáhať ľudom vo firmách. A čo vy? Prečo robíte, to čo robíte? Aké smerovanie vám dáva vaša práca?

Stretnime sa, u nás v príjemnom prostredí a možno zatúžite po spolupráci s nami ako partnerom, ktorý vám odovzdá to najlepšie, čo sa naučil o riadení firiem a ľuďoch v nich. My vám pomôžeme nájsť zmysel toho, prečo to robíte! Ak Vás zaujali naše myšlienky, prečítajte si pokračovanie našej úvahy. V nasledujúcich článkoch sa budeme písať o:

  1. Čo charakterizuje zdravú firmu?

  2. Ako vplýva na konkurencieschopnosť líder?

  3. Čo je potrebné zmeniť, ak to veľmi chcete?

Kontaktuje nás, radi sa s vami stretneme, vypočujeme a pomôžeme vám vo vašej práci.

Martin Chinoracký

Riaditeľ spoločnosti