Leadership

Poriadok vo firme

Obraz Vašej firmy máte pred sebou (a okolo seba)

Milí priatelia,

kým budete pokračovať v čítaní tohto newslettera, pozrite sa na to, ako vyzerá bezprostredné okolie Vášho monitora alebo notebooku.

Čo vidíte? Ste spokojní?

Zastavil sa Vám zrak na fotografii rodiny, pamiatke z minuloročnej dovolenky, obľúbenej pracovnej šálke? Prešli ste pohľadom zarovnané kancelárske potreby a úhľadné kôpky dokumentov, ktoré čakajú na Vašu pozornosť? Alebo patríte medzi tých, ktorí pod nánosom papierov a ďalších vedľajších produktov práce nevidia pracovnú dosku? Ako by ste nazvali to, čo vidíte, jedným slovom? Aké je to slovo?

To slovo môže byť nebezpečne blízko popisu celej Vašej firmy, alebo Vášho oddelenia.

V našej práci konzultantov sa veľmi často stretávame s manažérmi, ktorí sa ponosujú na nesystémový prístup, neporiadok v dokumentoch a neplnenie dohodnutých termínov zo strany zamestnancov. Sťažujú sa, že zamestnancom chýba disciplína a prácu neberú tak vážne, ako by sa patrilo. Máte niekedy rovnaký pocit?

Je zaujímavé, ako často tí istí manažéri meškajú na dohodnuté stretnutia s nami. Dohodnuté termíny sú pre nich viac-menej orientačné a s humorom sa prenesú aj ponad neskorý príchod na stretnutie, alebo „zabudnutý“ mail, na ktorý mali v dohodnutom čase reagovať. „Máme veľa roboty“ – hovoria potom s ospravedlňujúcim úsmevom, keď si podávame ruky.

Ako ste na tom Vy? Ako si organizujete prácu a ako dodržiavate vlastné aj dohodnuté termíny? Alebo inak: predstavte si ako Vás vidia v tejto oblasti Vaši ľudia – ste vzorom systematickosti a zodpovednosti pri organizácii vlastnej práce?

Organizácia práce zamestnancov závisí od organizácie práce manažmentu. Systémový prístup manažérov, sebadisciplína a kvalitná práca s časom tvorí manažérsku kostru fungovania firmy. Práca Vašich ľudí a ich zodpovednosť v prístupe k povinnostiam sú aj Vašim zrkadlom. A Váš pracovný stôl je odrazom Vášho prístupu k organizácii práce. 

Myslite na to, keď si budete stanovovať najbližší deadline. A pred odchodom z práce nechajte Váš pracovný stôl (aj inbox) v dokonalom poriadku.Peter Rolný