Leadership

Pozitívna motivácia a lojalita personálu

Možno ste doteraz na zamestnancov vyvíjali nátlak a ani ste to nevedeli. Prečítajte si, ako sa tomu vyhnúť, aj o takmer zázračných účinkoch pozitívnej motivácie.

Vašich zamestnancov môže práca baviť

Čokoľvek v živote robíme, sme poháňaní dvoma typmi motora – vonkajšou a vnútornou motiváciou. Vonkajšia nás vedie k naplneniu cieľa, pretože s výsledkom je spojený priamy prínos. Najlepším príkladom je, že chodíme do práce, pretože dostaneme výplatu.

Vnútorná motivácia, naopak, pramení zo samotnej činnosti. Teší nás, že ju môžeme vykonávať a nezáleží na tom, či ju dotiahneme do konca. Častokrát nie je koniec vôbec určený. Najlepším príkladom sú umenie a hobby. Ak si idete sústružiť do dielne, zabehať si či maľovať, nepotrebujete to mať hotové do stredy 17:00.

Tieto dve motivácie však v človeku nefungujú samostatne. Doktor psychológie na Bristolskej univerzite, Michael J. Apter sa vo svojej práci venuje Teórii spätného chodu (z angl. Reversal Theory). Tá hovorí, že pri každej aktivite môže človek prežívať obe motivácie – vonkajšiu aj vnútornú. Navzájom sa vyvažujú a striedajú pod vplyvom ďalších faktorov.

To znamená, že hoci nám za prácu vo výsledku zaplatia, môže nás baviť.

Motivácia je kľúčom k efektívnosti v práci

Pod vplyvom kombinovanej motivácie sa môže človek dostať do takzvaného Flow, teda „plynulej práce“ či „toku práce“, kedy vynakladá maximálne úsilie na dosiahnutie náročného cieľa. Práca ho však baví, a tak nevníma únavu ani plynutie času a s jej dokončením sa spája jemné vzrušenie:

Ak sa vaši zamestnanci dostanú do Flow, zadania sa budú objavovať v kolónke „hotové“ a vy budete viesť úspešný tím.

Pozitívna motivácia vedie k lojalite personálu

V mnohých firmách manažéri svojich pracovníkov určitým spôsobom motivujú a napriek tomu u nich práca nikdy „netiekla“. Totiž, aj nátlak, pasívna agresivita či dokonca vyhrážky sa dajú nazvať motiváciou – negatívnou.

Možno sa aj vám niekedy stalo, že ste v krajnej chvíli pod tlakom horiacich termínov na svojich ľudí skúsili nátlak. Neúmyselne ste tak mohli použiť negatívnu motiváciu ako „Pokiaľ to nebudem mať na stole doobeda,“ alebo „Pýtam sa posledný krát,“ či „...inak budú padať hlavy,“. Aspoň raz v kariére sa to stalo azda každému z nás a práve preto s ňou treba narábať nanajvýš opatrne.

Viete, kedy s ňou prestať? Negatívna motivácia môže totiž priniesť výsledky iba v prípade, že ju máte plne pod kontrolou. Aj vtedy by ste mali mať stále na zreteli, že funguje len na krátky čas. Po dlhšej dobe vaši ľudia stratia chuť do práce a čo je horšie, stratia dôveru vo vás aj rešpekt k firme ako takej.

Pozitívny prístup, naopak, udržiava zamestnancov v tímoch, buduje vzťah s lídrom aj spoločnosťou a predpokladá dlhodobú spoluprácu. Podľa globálneho prieskumu spokojnosti zamestnancov z roku 2014 bola dôvera vo svojich lídrov jeden z 3 najdôležitejších faktorov zotrvania v aktuálnej práci.

Podľa prieskumu, ktorý skúmal 32 000 zamestnancov z 26 krajín, je tiež manažment, resp. lídri, hlavným faktorom dosiahnutia tzv. Employee Engagement - stavu, kedy zamestnancom záleží na firme a nie len na ich výplate.

Ako pozitívne motivovať v piatich krokoch

1. Buďte pozitívni

Vyžarujte to, čo chcete dostávať späť. Samozrejme, každý má svoje osobné problémy, ale profesionál ich dokáže nechať za dverami kancelárie. Váš tím potrebuje čerpať energiu zo svojho lídra.

2. Ukážte dôveru

Neexistuje nič demotivujúcejšie než pocit, že vám šéf neverí. Dajte vašim ľuďom pocítiť opak. Uverte v ich schopnosti. Oni vám potom radi dokážu, že si to zaslúžia. Súčasne si budujte aj vy dôveru u nich spravodlivým prístupom a dodržiavaním svojich sľubov.

3. Počúvajte

Počúvajte, čo si zamestnanci myslia o vašej firme a jej napredovaní. Tvoria ju rovnakou mierou ako vy a váš produkt, preto sú ich názory hodné vypočutia. Ukážte ľuďom, že si to uvedomujete. Že vám na ich názoroch záleží. Môžete zriadiť pravidelné stretnutia alebo zaviesť politiku otvorených dverí.

4. Dbajte na Work-Life Balance

Víkendy, sviatky a dovolenky by mali byť posvätné. Ak si vaši pracovníci môžu dovoliť vo voľnom čase vypustiť prácu z hlavy, v pondelok ráno budú pracovať s o to väčším zápalom.

5. Odmeňujte

Spätná väzba - a to neznamená vždy len dobrá, podnecuje ľudí vo výkone. Nezabúdajte, že kritiku potrebujú počuť rovnako ako pochvalu. A ani odmena nemusí byť vždy vo finančnej podobe. Niekedy stačí obyčajné „Ďakujem“ za dobrú prácu.  Motivovať zamestnancov je náročné. Vyžaduje si to dokonale poznať svoj tím, skúšať rôzne metódy a častokrát začať najprv zmenami na sebe.

Ste na taký proces dostatočne motivovaní?

Monika Šáleková

Marketing & Office Manager