Manager thinking
Manager thinking
Leadership

SIM team

Naučite sa robiť správne manažérske rozhodnutia

On-line hra pre manažérov a nie len pre nich.

Už je to viac ako 10 rokov, čo sme na trhu a pomáhame vám, našim klientom, zvyšovať výkonnosť obchodných a manažérskych tímov. Neustále hľadanie inovatívneho prístupu s cieľom prekročiť vaše očakávania nás ženie vpred. Sme dynamická firma, ktorá drží krok s aktuálnymi trendmi na trhu.

Jedným z nich je aj on-line vzdelávanie pomocou interaktívnych hier. Sme preto veľmi radi, že môžeme na trh uviesť riešenie, ktoré spĺňa všetky kritériá na inovatívny prístup k vzdelávaniu manažérov. Je výsledkom nadviazania spolupráce s maďarským start-upom, ktorý už úspešne pôsobí vo viacerých krajinách Európy.

SimTeam je dynamický start-up, ktorý poskytuje on-line simuláciu riadenia fiktívnych firiem.

SimTeam simulácia umožňuje účastníkom porozumieť a pochopiť, čo znamená riadiť firmu z pohľadu komplexnosti a z pohľadu spolupráce medzi jednotlivými divíziami/oddeleniami. Taktiež umožňuje účastníkom porozumieť, aký vplyv majú ich rozhodnutia na dosiahnutie výsledku. Hra prebieha v konkurenčnom prostredí, v ktorom minimálne dva tímy spolu súperia o lepší výsledok. Každý tím je zložený zo štyroch manažérov - tím líder, HR manažér, finančný manažér a obchodný manažér. Každý hráč má definované svoje ciele a úlohy a všetci členovia tímu musia navzájom spolupracovať. Tak, aby výsledkom bol zisk, dostatok práce na projektoch a zodpovedajúca skladba zamestnancov. Každý tím sa rozhoduje samostatne, pričom súťaží o projekty a zamestnancov na tom istom trhu. Analyzuje situáciu, pripravuje stratégiu, robí rozhodnutia, na základe spätnej väzby monitoruje ich úspešnosť a robí následné korekcie. Zmenou podmienok počas hry sú účastníci vystavení nečakaným situáciám, ktoré musia operatívne riešiť a neustále tak zdôvodňovať svoje rozhodnutia. Už počas hry dostávajú spätnú väzbu od trénera, okrem schopnosti stanoviť si správnu stratégiu sa sledujú aj ich mäkké zručnosti, ako je napríklad vzájomná komunikácia v tíme.

SimTeam simulácia je určená pre všetky úrovne manažérov, ako aj pre firmy s rôznym predmetom podnikania - výroba, obchod, služby, informačné a komunikačné technológie, farmaceutické spoločnosti a pod. Je vhodná a využívaná aj ako súčasť vzdelávacieho procesu na univerzitách.

SimTeam simulácia umožňuje vytvoriť tréning, ktorý je šitý na mieru potrebám zadávateľa. Je možné využiť prednastavené prípadové štúdie a scenáre simulujúce rôzny vývoj a podmienky na trhu. Úspešne sa používa aj ako súčasť assessment a development centier.

SimTeam simulácia sa v rámci hry zameriava predovšetkým na oblasti:

  • Strategické plánovanie a riadenie

  • Základy finančného manažmentu, pochopenie riadenia firmy na základe rozpočtu, cash flow a výkazu ziskov a strát (P&L)

  • Projektové riadenie a kontroling projektov

  • HR manažment

Radi vám riešenie predstavíme osobne.

Ján Spůra

Project manager