Leadership

Stresu sa dá zbaviť. Naozaj

Ale niekedy ho vyslovene potrebujeme, aby sme zvládli náročné situácie. Ako ho teda máme chápať?

Všeobecne pojem stres označuje obrannú reakciu organizmu na nadmernú záťaž. U zvierat sa objavuje najmä v situáciách, keď im ide o život. Telo do systému napumpuje adrenalín a čaká na rozkaz – Bojuj! alebo Utekaj!

U ľudí ho môžu vyvolávať objektívne príčiny ako náročná práca, osobné problémy, časová tieseň, únava, či dokonca nuda. Stres si však môžeme spôsobiť aj sami, negatívnym myslením.

Kedy je stres zlý

Eckhart Tolle, nemecký filozof a duchovný učiteľ, definuje stres ako stav mysle: 

„Chcel by som byť všade inde, len nie tu a teraz.“ 

Naša myseľ buď odmieta prítomnosť, v ktorej sme, alebo si vopred premieta budúcnosť, ktorej sa obáva. V oboch stavoch úlohu preberá negatívne myslenie, vinou ktorého si sami zhoršujeme reálne prežívanie.

Napríklad, ste na porade, ktorá sa vlečie už dve hodiny, ale agenda bola prinajhoršom tak na 30 minút. Pozeráte sa na hodinky a opakujete si: „Kedy to už konečne skončí?“ Hodiny akoby sa pod vaším pohľadom spomaľovali. Vystavujete sa stresu, ktorý neponúka možnosť bojuj ani utekaj, pretože na porade budete aj tak do konca.

Naopak, predstavte si cestu k zubárovi. Rozmýšľate len o tom, ako vás bude trápiť s vŕtačkou a koľkokrát ste od poslednej prehliadky použili zubnú niť. Prežívate stres z nereálnej udalosti, ktorá ešte nenastala a nie je isté, či nastane. Nakoniec zistíte, že ste sa o svoj chrup starali poctivo a organizmus ste tak zbytočne zaťažili negativizmom.

Zlý stres vzniká vtedy, ak je skutočnosť v rozpore s našimi túžbami a potrebami. Odborne sa nazýva distres a je pre naše telo rušivý, vyvádza nás z rovnováhy.

Kedy je stres dobrý

Stres je však prirodzený a občas aj primeraný spôsob, ako naše telo reaguje na zaťažujúcu situáciu. Jeho priame napojenie na aktiváciu hormónov je nevyhnutné na to, aby sme dokázali včas a správne zareagovať.Výskumy potvrdzujú, že určitá miera stresu nás v skutočnosti môže spraviť odolnejšími. Základom je, aby ste prežívanie týchto situácií vedeli kontrolovať a medzi stresormi si vyhradili čas na rekonvalescenciu. Časom by ste mali byť schopní prispôsobiť sa náročným situáciám, ako keď sa dáte zaočkovať proti vírusu jeho slabšou formou. Dobrá miera stresu sa odborne nazýva eustres.

Ako so stresom narábať

Reakcia organizmu teda nezávisí len od samotného podnetu, ale aj od toho, ako sa s ním vyrovnáme v mysli. Porozumejte mu a vyhodnoťte si skutočné riziko. Najdôležitejším faktorom zmeny stresového prežívania bude zmena vášho myslenia. Aká je pravdepodobnosť, že budete mať kaz? A ako môžete stráviť čas na nudnej porade efektívne?

Dostaňte svoju myseľ do rovnováhy. Naučte sa realitu prijať takú, aká je. Ak s ňou viete niečo spraviť, spravte to bez očakávania zlyhania. Tak budete podnikať jednoduché a efektívne kroky, pretože jednáte pokojne a bez strachu. Tieto emócie sa priamo prenesú aj na váš výsledok.  

Zo zdravotného hľadiska si potom musíte dávať pozor najmä na mieru stresu a to, ako často sa objavuje. Škodlivé je totiž prekročenie určitej individuálnej hranice únosnosti. Akonáhle sa vám to podarí, môžete sa zbaviť stresu a dostať zo seba to najlepšie – v športe, v práci aj v osobnom živote. 

Na našom novom tréningu Zvládanie stresu a negatívnych emócií vám radi ukážeme cesty, ako zmeniť svoje navyknuté spôsoby myslenia, ktoré u vás vyvolávajú stres. Povzbudíme vás aj k vlastnému pátraniu po spôsoboch, ktoré vás obrnia voči zlému stresu.


Ivana Dolinská

HR konzultant