Leadership

Až keď máte reálne očakávania, môžete ich naozaj naplniť

Vo svojej práci sa pomerne často stretávam s manažérmi, ktorí sú frustrovaní z práce s ľuďmi. Častokrát si neuvedomujú, že zdrojom ich frustrácie sú nesprávne nastavené očakávania.

Niektoré typické tvrdenia manažérov vyzerajú takto:

 • „Ľudia najlepšie sami vedia, ako majú v práci postupovať.“

 • „Ľudí netreba motivovať, motivujú sa sami.“

 • „Nemôžem sa na nich spoľahnúť, prácu si spravím radšej sám, bude to lepšie a hlavne rýchlejšie.“

 • „Mojou úlohou je len vybrať si tých správnych ľudí a oni sa už potom budú riadiť sami.“

V skutočnosti je to však len čiastočná pravda. Ak sa pozrieme na prístup zamestnancov vo firmách, na Gaussovej krivke môžeme nájsť tri skupiny ľudí:

A) motivovaní, angažovaní, zodpovední zamestnanci so silným vnútorným motorom a túžbou pracovať a dosahovať ciele – 20 %,

B) zamestnanci, ktorí chodia do práce len preto, že musia, chýba im vnútorná motivácia, nechcú prevziať zodpovednosť – 20 %,

C) zamestnanci, ktorí podávajú výkon v závislosti od firemnej kultúry a spôsobu ich vedenia – 60 %.

Ak máte 100 % vašichzamestnancov zo skupiny a), gratulujem vám. Možno ste tvrdo pracovali, možno ste mali šťastie. A možno máte len nasadené ružové okuliare.

V drvivej väčšine firiem je väčšina pracovníkov zo skupiny c). To sú ľudia, ktorí vám pri správnom vedení dodajú požadované výsledky. Naopak, ak nie sú vhodne vedení, ciele a očakávania nenaplnia. Keďže ide zväčša o najpočetnejšiu skupinu zamestnancov, ich výkon dokáže vo firme nakloniť misky váh buď k celkovému úspechu, alebo neúspechu firmy.

A pretože manažér je zodpovedný za výsledok celého tímu, práve systematická práca so zamestnancami skupiny c) je rozhodujúca.

Ak už pracujete ako manažér alebo o manažérskej kariére uvažujete, odporúčam vám zvážiť:         

 • Aká silná je vaša motivácia?   

 • Prečo chcete robiť manažéra?   

 • Čo vám to poskytne?   

 • Čo vám to vezme, čo ste ochotní obetovať? Hodíte sa na to?   

 • Ste skôr extrovert alebo introvert?

 • Rozhodujete sa fakticky alebo skôr intuitívne?   

 • Máte radi systém, alebo adrenalín?   

 • Ste orientovaní na výsledky tímu alebo viac na atmosféru a individuálne vzťahy?

Pamätajte si, 60 % zamestnancov sa dá posúvať systematickým vedením. Zadávaním úloh, motiváciou, kontrolou, spätnou väzbou. Opäť a znova. Každý deň. Práca manažéra je náročná, nikdy nebudete mať hotovo. Neustále budete začínať od začiatku.

Ak ste pripravení dosahovať ciele prostredníctvom ľudí, radi vám pomôžeme skrátiť „nábehové“ obdobie, vyhnúť sa chybám. Rozvojový program Management University vám poskytne hodnotné skúsenosti a rozvinie vaše zručnosti pri riadení a vedení tímov a jednotlivcov. Stanete sa manažérom, ktorý naozaj dokáže uriadiť svoj tím.Držíme vám palce.  

Juraj Líška

Business Unit Director