Leadership

Ako si získať zákazníka už v úvode rokovania

Urobme to inak, odlíšme sa a získajme si zákazníka už v úvode rokovania

Byť úspešnejší, ako naši konkurenti a priemerní obchodníci.

Áno.

Je to túžba a cieľ každého z nás, ktorí sme účinní v každodennom biznise. Prečo potrebujeme dobre poznať, v čom spočíva naša konkurenčná sila? Je to akási naša neviditeľná, no veľmi podstatná „biznis charizma“, ktorá nás dokáže pritiahnuť bližšie k tomu, aby sa zákazník rozhodol spolupracovať práve s nami.

Ktoré zázračné chemické ingrediencie patria do „DNA“ úspešného obchodníka?

 1. V úvode obchodného rozhovoru dbajme na profesionálne predstavenie našej firmy a seba samého, ako osoby

 • Precízna príprava je základom úspechu takmer pri každej činnosti.

 • Príprava predstavenia našej firmy, ktorú zastupujeme, takisto.

 • Vysvetlime zákazníkovi naše firemné poslanie, ale aj to, čo nás odlišuje od našich konkurentov, alebo čo ponúkame a robíme inak, kam smerujeme a v čom sme originálni a jedineční.

 • Akí ľudia spolu s nami tvoria tím a čo všetko je pre nás dôležité. Aké hodnoty vo firme žijeme. Akým štýlom pracujeme.

 • Pre zákazníka sme firma my, ako osoba. Ten prvý dojem, ktorý trvá pár sekúnd.

 • Preto je veľmi dôležité si dôkladne pripraviť profesionálne štruktúrované predstavenie spoločnosti, a aj seba ako obchodného reprezentanta.

 1. Odlíšme sa od ostatných svojimi kvalitami vynikajúceho odborníka

 • Staňme sa tými najlepšími a vyhľadávanými odborníkmi vo svojej brandži. Poznajme služby a produkty, ktoré ponúkame a verme v ich prospešnosť. Vzdelávajme sa a majme naštudované všetky podrobnosti o produktoch, ktoré ponúkame, ich parametre, výhody a benefity.

 • Verme v to, že naším riešením zákazníkovi pomáhame v jeho dosahovaní cieľov.

 • Táto pridaná hodnota, ktorá sa stane súčasťou našej osobnosti, je základ podporujúci presvedčenie zákazníka, že sa môže s dôverou zveriť do našich rúk a prijať naše riešenie ako to najlepšie.

 • Buďme presvedčiví.

 1. Vybudujme si funkčný systém práce a zotrvajme v zodpovednosti za svoje aktivity

 • Systém práce, ktorý funguje a sme v ňom dôslední, nám podstatne šetrí sily, čas a dostane nás v kratšom čase k splneniu cieľov.

 • Z čoho pozostáva? Z každodennosti našich aktivít. Z počtu našich obchodných stretnutí. A aj z toho, ako si stretnutia naplánujeme a ako ich vieme stihnúť.

 • Avšak na to, aby sme sa stretli so zákazníkom, musíme mu najprv zatelefonovať, prípadne ho inak kontaktovať. Akého zákazníka? Existujúceho alebo akvizičného?

 • Tempo, ktoré si nastavíme, nám dáva príležitosť na to, aby sme si pri vyhodnotení našich výsledkov korigovali a manažovali svoje denné, týždenné, mesačné, ročné, ... jednoducho pravidelné aktivity.

 • Hľadajme neustálu inšpiráciu pre rozvoj našich osobných kvalít a systému práce, pretože vtedy budeme úspešnejší, ako tí ostatní, ktorí sú na trhu s nami.

Ak sme práve dnes objavili svoje slabé miesta, začnime na nich hneď teraz pracovať. Aj víťaz pravidelne trénuje, inak by ho predbehli všetci ostatní. A zotrvať v rozbehnutom vlaku je oveľa jednoduchšie, ako zastavovať, a znovu rozbehnúť celý ten obrovský kolos.

Michaela Konečná

Biznis Konzultant