Leadership

Efektívna komunikácia

5 spôsobov účinnej komunikácie so zamestnancami

Prečo je komunikácia medzi manažérmi a ich podriadenými dôležitá?

Asi každý by chcel mať schopnosť efektívne komunikovať nielen na pracovisku so svojimi kolegami, ale aj priateľmi a blízkymi. Niekedy nám v tom bráni naše aktuálne mentálne rozpoloženie, nedávna udalosť, ktorá v nás doznieva alebo naša samotná osobnosť, za ktorou stojí ego. Práve preto potrebujeme vynaložiť viac úsilia a energie na to, aby sme boli schopní efektívne komunikovať a odfiltrovať blokátory v našej hlave. Sústrediť sa viac na načúvanie a vnímanie druhej strany, byť ohľaduplný a podporujúci, a hlavne komunikovať úprimne a otvorene bez toho, aby sme sa štylizovali do pozície, ktorá nám nie je vlastná.

Určite netreba prízvukovať, že správna a vhodná komunikácia so zamestnancami vám prinesie množstvo výhod. Od naplnenia vašich očakávaní, vybudovania si dôvery, zlepšenia produktivity pracovného výkonu, až po získanie rešpektu a priazne vašich ľudí.

Otvorenou a zmysluplnou komunikáciou podporíte dosiahnutie zdravej firemnej kultúry, ktorá podnieti vytváranie rovnovážnych a pozitívnych vzťahov.

Čo vám teda odporúčame?

  1. Vysvetľujte najprv prečo

Ak plánujete implementovať akékoľvek zmeny alebo stanovujete ciele, zadávate realizáciu opatrení a aktivít svojim zamestnancom, je dôležité vysvetliť im v prvom rade váš zámer. Prečo od nich požadujete to či ono, prečo je potrebné zmeniť aktuálny stav. Ak im nevysvetlíte prečo, môžu nadobudnúť dojem, že sú nedôležití a že vám na nich nezáleží. Komunikujte im zmysel a hodnotu vášho zadania či rozhodnutia a tiež, čo im to prinesie. Vďaka vysvetleniu prečo, im pomôžete zmeniť ich uhol pohľadu, ktorý bude viesť k lepšiemu pochopeniu a prijatiu vašej požiadavky, s ktorou neboli stotožnení. Otvorenosť a úprimnosť vám uľahčí cestu k naplneniu vašich očakávaní.

  1. Zdieľajte svoje nadšenie

Baví vás vaša práca? Vidíte v nej zmysel? V hlave vám kolujú rôzne kreatívne myšlienky a nápady? Podeľte sa o ne so svojimi zamestnancami. Ľudia sú priťahovaní k vedúcim, ktorí sú naozaj nadšení zo svojej práce. Vedia čo chcú, majú jasnú predstavu o tom, ako majú veci fungovať a svoje myšlienky sú schopní presvedčivo a zmysluplne komunikovať. Neskrývajte svoju radosť a nadšenie ani vy, zdieľajte ho medzi ostatných a zapojte ich do tvorivého procesu. Pozitívne emócie sú vysoko nákazlivé. Podporíte nimi kreativitu a entuziazmus aj u vašich ľudí, a zároveň sa budú tešiť na budúcnosť rastúcej firmy.

  1. Komunikujte pravidelne

Áno, všetci manažéri sú zaneprázdnení, ponáhľajú sa na stretnutie ku klientom, vybavujú obchodné telefonáty a majú množstvo aktivít a povinností, ktoré musia stihnúť splniť ešte dnes. Aj vaši zamestnanci často nevedia, kde im hlava stojí a niekedy je to práve preto, že im nedvihnete telefón, neodpoviete na správu alebo jednoducho nemáte čas si s nimi sadnúť a prediskutovať úlohy, ktoré stoja na vašom rozhodnutí. Pre dosiahnutie želanej efektivity je potrebné nastaviť pravidelnú internú komunikáciu s vašimi ľuďmi a dodržiavať jej pravidlá. Možno si poviete: „Jasné, to sa ľahko hovorí“, ale znova je to o tom, aký prístup zvolíte a ako si upracete svoje priority. Majte na mysli, že rovnako ako komunikácia s klientmi je dôležitá aj komunikácia so zamestnancami. Pravidelnou komunikáciou predídete nedostatočnej informovanosti o dianí vo firme, nedorozumeniam a nepochopeniu. Podporíte dodržiavanie termínov a doťahovanie úloh do konca, posilníte produktivitu a vzájomné vzťahy. Vaši ľudia potrebujú byť vypočutí a cítiť, že vám na nich záleží.

  1. Oceňte snahu a úsilie

Keď si to zaslúžia, nenechajte ich bez povšimnutia, pochváľte ich. Správny vodca a manažér by mal vedieť rozpoznať moment, kedy prejaviť uznanie svojim zamestnancom. Najmä tým, ktorí poctivo pracujú a robia pokroky vo svojom výkone. Ak oceníte ich snahu a tvrdú prácu, podporíte tým ich záväzok k dosahovaniu vytýčených cieľov. O to s väčším zanietením a radosťou budú pristupovať k práci. Niekedy stačí tak málo na to, aby vaši zamestnanci „ožili“ - poďakovanie a pochvala.

  1. Spoznajte sa navzájom

Viete, čo vašich zamestnancov baví vo voľnom čase? Čo sa im páči, po čom túžia? Alebo aké hodnoty sú pre nich dôležité? Spoznajte ich nepracovné ja. Poznaním časti ich súkromného života, ich rodinných vzťahov, záľub a vášní podnietite vytvorenie zmysluplného vzťahu, čím podporíte vzájomnú dôveru a harmonickú komunikáciu medzi vami.

A na záver známy aforizmus: „Nie je až tak dôležité, čo hovoríte, ale ako to hovoríte." Dajte si záležať na príjemnom a povzbudivom spôsobe komunikácie, získate priazeň a podporu od svojich zamestnancov.

Lucia Račková

Marketing & Office Manager