Leadership

Naučte sa riadiť tvorivosť

Dnešný svet sa mení príliš rýchlo. Inovácie sú preto základom úspešnej spoločnosti a ich zdrojom je práve tvorivosť. Dobrý manažér vie, ako túto silu využiť na maximum.

Azda každý manažér sa už dnes stretol s problémom, na ktorý sa pri prvom pohľade nedalo nájsť riešenie. Pomocou starého pravidla „viac hláv – viac rozumu“ ste ho však vyriešili omnoho rýchlejšie a s nečakanou ľahkosťou, keď ste si prizvali svoj tím.Práve vtedy ste prešli kreatívnym procesom. Tvorivosť (z lat. creare – tvoriť) je totiž spôsob hľadania dovtedy neznámych riešení na stanovený problém a môže mať desiatky rôznych podôb či špecializovaných postupov.Pozrime sa spolu na 3 techniky, ktoré vám môžu pri správnej aplikácii výrazne pomôcť v riadení tvorivosti v tímoch alebo spoločnosti. Sú ideálne pre každého manažéra, pretože sa dajú použiť na široké spektrum každodenných problémov. 

Brainstorming

Táto kreatívna metóda generuje riešenia pre vybraný problém pomocou tvorivej diskusie, ktorú dokáže kreatívny líder riadiť a usmerňovať. Z množstva návrhov si následne vyberiete tie najlepšie pre implementáciu do praxe.Vašou úlohou pri riadení brainstormingu je presne zadefinovať tému – riešený problém a riadiť diskusiu tak, aby sa jej účastníci po celý čas držali. Najdôležitejšie však je vyhýbať sa akémukoľvek hodnoteniu či kritike prinášaných nápadov. Tým vznikne bezpečné prostredie pre vyslovenie neštandardných nápadov. ktoré do problematiky prinesú nový vietor.Pri tejto technike naozaj platí, že fantázii sa medze nekladú a čím viac nápadov skupina prinesie, tým lepší materiál získate pre výber finálnych riešení.

Myšlienkové mapy

S ich pomocou graficky vizualizujete nápady do zrozumiteľnejšej formy. V centre mapy je uvedená téma, na ktorú sú lúčovito napojené hlavné kľúčové slová a na ne sú ďalej naviazané konkrétne nápady.

Farebné odlíšenie, zmysluplné rozvetvenie, a znázornenie hierarchie nám umožňujú lepšie vidieť a chápať vzťahy medzi informáciami. Myšlienkové mapy používali aj géniovia ako napríklad Albert Einstein alebo Charles Darwin, no dnes naberajú na popularite vďaka praktickej realizácii v elektronickom prostredí. Vďaka tomu ich ocenia najmä mladé generácie vašich spolupracovníkov.

Koučing

Posledná kreatívna metóda pomáha manažérom z rôznych odvetví rozvíjať zručnosti a schopnosti u jednotlivcov aj celých tímov. Veľmi často sa používa, napríklad, aj pri zvyšovaní výkonnosti u športovcov.Koučing v skutočnosti pozostáva z niekoľkých techník, no podstata spočíva v správnom kladení správnych otázok. Človek alebo skupina nachádza odpovede na prichádzajúce otázky, ktoré ich podporujú v správnom premýšľaní nad problémom.Formou rozhovoru dokáže manažér uvoľniť a posilniť potenciál svojich ľudí, naštartovať v nich kreatívne myslenie a nájsť spôsoby pre ich rozvoj.Každá z týchto techník vám prinesie želané výsledky samostatne, ale ich kombináciou môžete potenciál cvičenia niekoľkonásobne zvýšiť.

Výsledky brainstormingu sa dajú skvelo vizualizovať v myšlienkovej mape a následne tie najlepšie z nich viete implementovať do praxe pomocou koučingu. Tento proces vám umožní detailne zadefinovať jednotlivé ciele aj aktivity, ktoré povedú k úspešnej realizácii inovácie.

Aj riadenie tvorivosti je však stále súčasťou firemnej kultúry a malo by byť v súlade so stratégiou firmy. Nezabudnite, že výsledky záležia od vašich očakávaní a myslite na to, ako svoj tím správne motivovať. 

Ak pochybujete, či je pre vás kreatívny manažment tým pravým, presvedčia vás tri základné piliere tvorivosti:

  • tvorivý môže byť každý človek 

  • tvorivosť sa môže prejaviť v každej činnosti

  • tvorivosť sa dá rozvíjať

Ak ste rozhodnutý niečo vo svojom profesionálnom živote zmeniť, ale neviete sa sami pohnúť vpred, príďte sa inšpirovať na naše rozvojové programy kde vám radi predstavíme ďalšie manažérske techniky a pomôžeme vám ich zaviesť do praxe.

Tešíme sa na vás.

Michaela Konečná

Biznis konzultant