Leadership

Tvorba hodnoty a jej vplyv na dlhodobú prosperitu firmy

Krátkodobý úspech alebo dlhodobá prosperita? Lídri sa snažia vo svojich organizáciách vybudovať niečo, čo si nájde trvalé a prosperujúce miesto na trhu. Súčasťou tejto snahy je pochopenie a neustále zdokonaľovanie procesu vytvárania hodnoty vo firmách.

Ak si tvorbu hodnoty zjednodušíme na jej štyri základné časti, bude razom jednoduchšia a vieme s ňou  začať hoci aj hneď.

1. Poslanie a vízia spoločnosti

Formulácia poslania a vízie spoločnosti dnes patrí k firemným štandardom.  Otázkou je však spôsob, ako ich preniesť do každodenných činností.

Myšlienky hýbu firmami, dávajú im smer. Poslanie a vízia sú dve z nosných myšlienok, a preto by ste mali venovať zvýšenú energiu jej zdieľaniu.  Vďaka tomu lepšie spojíte svojich ľudí, posilníte ich dôveru v lídrov, aj celú firmu. Súčasne im dáte motiváciu, podporíte zaangažovanosť a prevzatie osobnej zodpovednosti.

Poslanie a vízia spoločnosti je o porozumení toho, o čo sa snažíme, a o smere, ktorým sa pohybujeme. Úlohou lídrov je vytvoriť ich tak, aby im  ľudia rozumeli. Aby pochopili, prečo sú dôležité. V neposlednom rade tak, aby v nich našli vlastný zmysel.

2. Kultúra spoločnosti

Poslanie a vízia spoločnosti vychádzajú z firemnej kultúry. Tá zase stojí na hodnotách, ktoré v tíme zdieľate. Už samotná formulácia týchto hodnôt pomáha  uvedomiť  si ich význam a preniesť ich do prístupu ľudí.

Najlepším príkladom je práve prístup lídrov firmy. Ich vysoká integrita je pevným základom firemnej kultúry. Poznáte naše porekadlo: „Vodu káže a víno pije“. A v prípade lídrov to platí dvojnásobne. Ľudia hodnotia lídrov a posudzujú ich správanie, a súčasne vnímajú spravodlivosť, za ktorou stoja.

3. Inovácie

Toto slovo sa stalo akousi modlou v súčasnej ére podnikania. Firmy sa predbiehajú v prinášaní niečoho nového. Skutočným základom pre dlhodobú schopnosť prinášať nové veci je však  zvládnutie inovačného procesu.

Od definície inovácie, procesu jej podnietenia, prevzatia rizika až po úspešnú realizáciu. Rýchlosť a prínos inovácií sú postavené na tímoch, na schopnosti manažmentu v ich vytváraní a smerovaní. Prepojenie tímovej práce a procesu inovácií je výzvou pre progresívne organizácie.

4. Kontinuálny rast

Prístup manažmentu a pracovníkov, správanie sa ľudí v tíme založených na poslaní a vízii, ktoré vychádzajú zo zdravej kultúry postavenej na hodnotách spoločnosti podporované neustálymi inováciami, vytvára základ pre prosperitu a kontinuálny rast.

Pochopenie súvislostí, vnímania a porozumenia, prečo je toto dôležité u ľudí v organizácii, je jednou z najdôležitejších príčin budovania zdravých a prosperujúcich firiem.

Firma je zložitý mechanizmus a to, že pomenujeme štyri časti procesu tvorby hodnoty, zjednodušuje naše chápanie. Niekde začať musíme.

Inšpirujte sa pri tom myšlienkou Marka Twaina:

„Tajomstvo ako začať, spočíva v umení rozdeliť si zložitú a neprekonateľnú úlohu do jednoduchých a zvládnuteľných častí a potom začať s prvou z nich.“

Ak neviete, ako začať so začlenením sa medzi zdravé a prosperujúce firmy, skúste najprv splniť tieto veci:

  • Dajte zmysel a vyšší cieľ ľudom, ktorí sú pevným základom smerovania firmy.       

  • Buďte transparentní a zachovávajte si vysokú integritu, posilňujte vnímanie spravodlivosti.

  • Pestujte výnimočnú kultúru postavenú na pevných hodnotách, ktorá je základom snaženia všetkých.

  • Neustále inovujte, vytvárajte tímy, ako základ pre rýchly inovačný proces.         

  • Naučte ľudí vo firme vidieť veci v súvislostiach a angažujte ich do diania budúcnosti firmy.

Martin Chinoracký

Managing Director