Leadership

V čom je generácia Y iná?

V čom je generácia Y iná a na čo by sme mali myslieť pri jej vedení?

Ak si chcete získať zamestnancov z generácie Y, takzvaných Millennials, mali by ste ich dôkladne poznať. Čo je pre nich charakteristické a aké majú očakávania od zamestnávateľov? A prečo je také dôležité o nich hovoriť? Skúsme sa pozrieť do budúcnosti. O pár rokov sa môže stať, že generácia Y bude jedna z najaktívnejších a zároveň najatraktívnejších pre zamestnávateľov. Preto je veľmi dôležité jej porozumieť, nájsť si ju, pritiahnuť, a pomaly ju „kreovať“. To je tá výhoda, ktorá vás môže odlíšiť od konkurencie.

Kto je generácia Y?

Týmto termínom označujeme ľudí, ktorí sú narodení v rokoch od 1977 až 1994. Na rozdiel od prechádzajúcej generácie táto generácia vo veľkej mieste využíva moderné technológie. Sú zvyknutí na zdieľanie svojho života prostredníctvom sociálnych sietí a takpovediac majú technológie v génoch.

Hovorí sa o nej ako o najvzdelanejšej generácií, o tej, ktorá je sebaistá, ctižiadostivá, ovládajúca cudzie jazyky a je orientovaná na výkon. Táto generácia omnoho viac dbá na životné prostredie, leží jej na srdci rovnosť šancí a zážitky si cení viac, ako veci.

V čom je odlišná od generácie X? Generácia X sú ľudia narodení v rokoch od 1966 až 1976, ktorí sú zvyknutí pracovať veľa a nevyberajú si medzi pracovnými pozíciami. Prieskumy medzi slovenskými absolventami škôl ukazujú, že generácia Y je viac vyberavá. Najradšej by bola v práci čo najkratšie a za pár mesiacov sa vidí na manažérskom poste.

Na rozdiel od Generácie X, ktorá videla prácu ako spôsob uživenia sa, generácia Y chce mať prácu, ktorá ju baví a nie je monotónna. Ak má Mileniál pocit, že ho práca nenapĺňa, zmení ju.

4 spôsoby, ako môžu zamestnávatelia motivovať generáciu Y:

  1. Poskytnite im jasnú predstavu o ich smerovaní.

Táto generácia sa môže zdať neprispôsobivá, avšak potrebuje mať nad sebou fungujúci manažment. Zabezpečte Mileniálom mentorov a budú ochotní učiť sa. Ako sme už vyššie spomínali, generácia Y vyrastala s technológiami. Rada skúša nové veci a využíva pri tom najnovšie technológie. Preto jej to umožnite a možno príde na niečo, o čo ste sa vy snažili už roky.

  1. Generácia Y potrebuje spätnú väzbu.

Vďaka technológiám je zvyknutá, že dostáva rýchle odpovede a reakcie na všetko čo robí. To isté očakáva aj v zamestnaní. Chcete mať spokojného zamestnanca tejto generácie? Dajte mu aspoň raz týždenne feedback a bude motivovaný.

  1. Vytvorte si so zamestnancami generácie Y vzťah.

Zatiaľ čo generácia X vníma svojich zamestnávateľov ako autority, ktorých rozkazy musia plniť, generácia Y chce byť s manažérmi v kamarátskom vzťahu. Nebojí sa odporovať názorom svojich nadriadených, keď si myslí, že má pravdu. Nechajte ju podieľať sa na rozhodovacích procesoch a odvďačí sa vám svojím výkonom.

  1. Dajte im flexibilitu.

Ak máte na to priestor, odvďačte sa im flexibilným pracovným časom. Poteší ich aspoň jeden deň v týždni. Nepodceňujte túto generáciu, flexibilita v plánovaní, schopnosť pracovať na diaľku a rovnováha sú ich silné schopnosti.

Zamestnanci tejto generácie sú veľmi cieľavedomí, a ak im dáte dobré podmienky, budú na svojich cieľoch pracovať čo najtvrdšie. Pokiaľ ide o pracovné benefity, nevnímajú len platové ohodnotenie. Dáte im školenia, skúsených mentorov a budú vás považovať za jedného z najlepších zamestnávateľov.

Neobávajte sa životopisov, na ktorých bude svietiť rok narodenia blízko roku 2000. Akonáhle zamestnanca motivujete a vytvoríte pre neho ideálne pracovné prostredie a tím, odvďačí sa vám svojimi pracovnými výsledkami.

My v Libelliuse sme si pre vás pripravili zaujímavú NOVINKU. Je ním workshop Generácie X, Y, Z v pracovnom prostredí. Tento workshop vám umožní lepšie spoznať nielen generáciu Y, ale aj tie ostatné. Naučí vás správnej komunikácie a spolupráce s nimi. Dozviete sa, aké majú tieto generácie hodnoty, postoje k životu a práci, s cieľom lepšie prijímať ich názory a idey.

Monika Šáleková

Marketing & Office Manager